Najważniejsze dokumenty

W tej części serwisu zostały zamieszczone najważniejsze szkolne akty prawne regulujące pracę szkoły, tj. statut szkoły, szkolny system oceniania, program wychowawczy, regulamin przyjęć nowych uczniów do szkoły, procedury związane z realizacją projektów edukacyjnych w szkole oraz udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.