Patronem szkoły jest generał Józef Wybicki

Wielki patriota, człowiek oddany służbie Ojczyźnie.Swoją działalnością ogarniał niemal wszystkie dziedziny życia publicznego. Był człowiekiem miłującym Ojczyznę, zawsze zaangażowanym w życie swojego kraju. Pamiętamy go jako twórcę słów hymnu, ale był żołnierzem, politykiem, posłem na sejm, członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, brał aktywny udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej, redagował wraz z Andrzejem Zamoyskim kodeks praw, był publicystą, działaczem społecznym i pisarzem (pisał nie tylko traktaty polityczne, ale i dramaty, a także poezje).


Mało lubię być znanym, blask mię nie zawodzi.
Kocham prawdę, tej w ciszy składam serce w darze;
Ją znaleźć, z nią zamieszkać lubię tylko w parze,(…)
                                                                     Józef Wybicki