Jan Henryk Dąbrowski (1755 - 1818) w historii Polski zaznaczył się jako twórca Legionów Polskich we Włoszech. Swoją działalność rozpoczął w roku 1796, kiedy to  został wezwany do Francji przez Napoleona Bonaparte i tam otrzymał zadanie sformowania oddziałów polskich, które weszłyby w skład wojsk na terenie nowopowstałej republiki Lombardii. "Marsz, marsz Dąbrowski / Z ziemi włoskiej do Polski..."

Stefan Czarniecki (1599 - 1665) Do historii przeszło jego powiedzenie "Jam nie z soli, ani z roli, jeno z tego co mnie boli". Pościg Stefana Czarnieckiego na Pomorze i do Danii za uciekającymi Szwedami, zwłaszcza jego przeprawa wpław z wojskiem na duńską wyspę Alsen, przeszedł do legendy upamiętniony w polskim hymnie narodowym - "Mazurku Dąbrowskiego" "Jak Czarniecki do Poznania / Po szwedzkim zaborze..."

 

Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817) przez potomnych uznany został za jednego z największych bojowników o wolność swojej epoki. Był najwyższym naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych i złożył uroczystą przysięgę wobec zebranych Krakowian, że uwolni Polskę oraz przywróci jej dawne granice. Wydarzenie to do dziś przypomina znajdująca się u stóp krakowskiego Ratusza pamiątkowa płyta. "Na to wszystko jedne głosy / Dosyć tej niewoli: Mamy racławickie kosy / Kościuszkę Bóg pozwoli."

 Napoleon Bonaparte (Buonaparte) (1769 – 1821) Cesarz Francuzów, król Włoch, jeden z najwybitniejszych wodzów w dziejach świata. Utworzył Księstwo Warszawskie. Po Napoleonie pozostała legenda — rozpowszechniana przez romantyków i żywa do dziś — o genialnym żołnierzu i spadkobiercy rewolucji, walczącym o wolność uciskanych ludów, pokonanym przez siły reakcji. Epopeja napoleońska była tematem twórczości wielu artystów. "Dał nam przykład Bonaparte / Jak zwyciężać mamy!"

Oddziały polskie utworzone 1797 w pn. Włoszech przez gen.J.H. Dąbrowskiego, zatwierdzone przez Napoleona Bonapartego, walczące u boku Francji i sprzymierzonych z nią państw. Tradycja Legionów umocniła w kraju ideę walki z zaborcami. Dzieje Legionów polskich były tematem licznych utworów lit. w XIX i XX w.; pieśń Legionów polskich Mazurek Dąbrowskiego stała się hymnem narodowym Polski.