Hymn (gr. hymnos) - uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy/państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiąca odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu.1

Najstarszą pieśnią, która pełniła rolę polskiego hymnu narodowego jest Bogurodzica, śpiewana przez rycerstwo polskie m.in. przed bitwą pod Grunwaldem i Warną. W dobie oświecenia śpiewana była pieśń Święta miłości kochanej ojczyzny (I. Krasicki); legiony polskie śpiewały starą piosenkę Idzie żołnierz borem, lasem 2

 (...)   W 1797 r. w Reggio (Włochy - prowincja Emilia) dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów Józef Wybicki napisał "Pieśn legionów polskich we Włoszech", zwaną z czasem "Mazurek Dąbrowskiego". Pieśń została również w tym czasie po raz pierwszy odśpiewana (prawdopodobnie przez autora) na przyjętą melodię ludową (autorstwo muzyki długo mylnie przypisywano Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu). Tekst Mazurka ogłoszono po raz pierwszy w Mantui w lutym 1799 r. w gazetce: "Dekada Legionowa".

 Mazurek współzawodniczył z kilkoma innymi pieśniami pretendujacymi do miana hymnu narodowego: "Boże, coś Polskę..." Antoniego Felińskiego - w latach 1860-62, "Chórałem" (Z dymem pożarów...) Kornela Ujejskiego - od 1846 r. oraz z "Rotą" nazywaną wówczas Hymnem grunwaldzkim (Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...) Marii Konopnickiej napisaną w 1910 r. oraz innymi utworami, które powstały pod wpływem wydarzeń dziejowych.

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleglości żadna z pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy. Po dojściu do władzy eks-legionistów, uważajacych się za spadkobierców idei i czynów żołnierzy gen. J.H. Dąbrowskiego, "Mazurek Dąbrowskiego" został zatwierdzony jako hymn państwowy w latach 1926-27. Po II Wojnie Światowej w 1948 r. "Mazurek Dąbrowskiego" uznano ponownie ale już urzędowo jako hymn państwowy. Obowiazujący tekst hymnu i jego zapis nutowy zawiera Ustawa Sejmowa z 31 stycznia 1980 r. (...) 3zobacz także:

Pieśń Legionów...

Mazurek Dąbrowskiego