ROWEROMANIA - rok szkolny 2015/2016
                                informacje ogólne 

 

"Roweromania - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi".


Informacje na temat projektu są także zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łodzi

www.uml.lodz.pl 

 

Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN. Udział własny wynosi 26.060 PLN.

 

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów dla młodzieży łódzki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez realizację działań projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia uczestników komunikacji rowerowej w Łodzi, co konsekwencji będzie miało pozytywne oddziaływanie na gospodarkę niskoemisyjną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

 

Czytaj więcej...

ROWEROMANIA W GIMNAZJUM
informacje szczegółowe


We wrześniu i październiku 2015r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Roweromania” realizowanym przez Wydział Edukacji UMŁ w Łodzi i Fundację „Siłaczka”. Program miał na celu upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w 10 wycieczkach na terenie Łodzi i okolic oraz w warsztatach podczas których zdobywali wiedzę z zakresu:

  • pierwszej pomocy
  • konserwacji roweru
  • topografii terenu
  • bezpieczeństwa rowerzysty na drodze
  • komunikacji rowerowej.

Mieli możliwość łączenia teorii z praktyką wykonując różne ćwiczenia.

Czytaj więcej...

Projekt EKO-LAB - rok szkolny 2013/2014
 

Projekt „EKO – lab” ekologiczne laboratorium w Publicznym Gimnazjum Nr 24 im. Józefa Wybickiego w Łodzi powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".

Całkowity koszt zadania: 44.278,51 zł

Wartość dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 40.500,00 zł

 

Czytaj więcej...