ROWEROMANIA - rok szkolny 2015/2016
                                informacje ogólne 

 

"Roweromania - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi".


Informacje na temat projektu są także zamieszczone na stronie internetowej Miasta Łodzi

www.uml.lodz.pl 

 

Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość przyznanej dotacji to 226 000 PLN. Udział własny wynosi 26.060 PLN.

 

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych poprzez realizację warsztatów dla młodzieży łódzki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poprzez realizację działań projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia uczestników komunikacji rowerowej w Łodzi, co konsekwencji będzie miało pozytywne oddziaływanie na gospodarkę niskoemisyjną i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców województwa łódzkiego poprzez promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej wśród uczniów 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi.

 

Pilotażowy program pozwoli na wdrożenie systemowego rozwiązania, które zwiększy świadomość dzieci i młodzieży z terenu Miasta i wzmocni ich postawy proekologiczne. Projekt realizowany będzie w 12 szkołach na terenie Łodzi (w tym 6 gimnazjów, 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 zespołach ogólnokształcących).

 

W ramach projektu zaplanowane zostały 3 główne działania:

 

Montaż boksów (wiat) i stojaków na rowery (nie dotyczy IV LO)

Zaplanowane zostało działanie, w którym zamontowane zostaną miejsca dla rowerów - stojaki/zadaszone parkingi oraz boksy rowerowe. Alternatywne rozwiązania zostały zaproponowane szkołom, które oceniły możliwości terenowe i zadeklarowały realizację działania zgodnie ze swoimi potrzebami. Łącznie utworzone zostaną miejsca w 11 punktach w Łodzi (przy budynkach szkolnych) dla 18 rowerów każdy.

 

Realizacja warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej.

Warsztaty będą łączyły w sobie promowanie alternatywnych form komunikacji miejskiej oraz praktyczne umiejętności z zakresu transportu rowerowego. Zajęcia obejmować będą warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na drodze, udzielania I pomocy, obsługi i konserwacji roweru itp. Zaplanowano również warsztaty terenowe - dla każdej grupy dwie pięciogodzinne wycieczki rowerowe. Łącznie weźmie w nich udział 48 grup.

 

Promocja komunikacji rowerowej i postaw proekologicznych - zakładka na stronie szkoły.

W związku z pilotażowym charakterem projektu zaplanowane zostały aktywne działania upowszechniające i zachęcające do postaw proekologicznych oraz wykorzystania możliwości jakie obecnie daje infrastruktura Miasta mieszkańcom Łodzi. Każda szkoła utworzy na swojej stronie internetowej zakładkę tematyczną, na której będą umieszczane informacje o realizowanych działaniach w ramach projektu, w tym prezentacje, zdjęcia, opinie uczestników.

 

Warto zajrzeć również na stronę: www.zainwestujwekologie.pl


Informacje o działaniach w naszym Gimnazjum