ROWEROMANIA W GIMNAZJUM
informacje szczegółowe


We wrześniu i październiku 2015r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Roweromania” realizowanym przez Wydział Edukacji UMŁ w Łodzi i Fundację „Siłaczka”. Program miał na celu upowszechnienie i promowanie aktywnych postaw proekologicznych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w 10 wycieczkach na terenie Łodzi i okolic oraz w warsztatach podczas których zdobywali wiedzę z zakresu:

  • pierwszej pomocy
  • konserwacji roweru
  • topografii terenu
  • bezpieczeństwa rowerzysty na drodze
  • komunikacji rowerowej.

Mieli możliwość łączenia teorii z praktyką wykonując różne ćwiczenia.

 GGGGGG
 Bezpieczeństwo na drodze  Konserwacja roweru  Komunikacja rowerowa  Pierwsza pomoc  Topografia rowerowa
 AAAAA
WYCIECZKI
       
Park im.Józefa Piłsudskiego Uroczysko-Lublinek Stacja Radegast Lublinek
     
 Okolice Lublinka  Stacja Nowa Gdynia Park Zdrowie i poligon   Ruda Pabianicka
 AAAAAA

W trakcie wycieczek uczniowie poznali różne tereny Łodzi oraz zabytki naszego miasta. Podczas wyjazdów mieli możliwość bezpiecznego poruszania się po miejskich ścieżkach rowerowych. Zdobywali wiedzę na temat topografii różnych rejonów Łodzi, parków lasów i nie tylko.

Podczas rajdów rowerowych uczniowie bardzo dobrze się bawili, dopisywały im humory i z przyjemnością wykonywali zadania, które przygotowali dla nich opiekunowie wycieczek. Przyjemnej atmosferze często towarzyszył posiłek z grilla, który po przejechaniu dłuższych odcinków trasy, bardzo wszystkim smakował.

Szkoła dzięki temu projektowi zyskała także wiatę rowerową i 10 profesjonalnych stojaków rowerowych.