Rada Pedagogiczna 2017/2018

W szkole pracuje profesjonalna, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje, a 1/3 grona nauczycielskiego posiada dodatkowe kwalifikacje, uprawniające do nauczania drugiego przedmiotu w gimnazjum. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Nauczyciele swobodnie stosują w swojej pracy metody aktywizujące ucznia, metodę projektów oraz multimedialne środki dydaktyczne. Zespoły przedmiotowe wspólnie wypracowują sposób rozwiązania problemów związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

W szkole powstał m.in. system przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego, Szkolna Akademia Sukcesu, czyli system zajęć pozalekcyjnych.

Who is who?  Wink

    
dyrektor szkoły       Dorota Tomczak
pedagog  

Urszula Kordelska

psycholog

Joanna Anforowicz

j.polski   Urszula Kiriczenko
Joanna Zbirosz
historia   Adam Widerski
wos  Dorota Tomczak

Piotr Malesa
j.angielski   Roksana Remiszewska
j.niemiecki    Joanna Mielczarek
    Edyta Ślęzak
plastyka   Dorota Tomczak
matematyka   Hanna Jaśkiewicz
Małgorzata Gajda
geografia   Piotr Malesa
biologia
Olga Hadław-Klimaszewska
chemia   Mirosław Malinowski
fizyka   Barbara Kijewska
informatyka   Iwona Antosiak
z.techniczne   Iwona Antosiak


Małgorzata Wójcikowska
ed.dla bezpieczeństwa   Iwona Antosiak
w-f   Anna Motyl
Małgorzata Musiał
Jarosław Olejnicki
bibliotekarz   Mariola Szczęsna