o
   
o
  NAUKA  

wiecej

o
o
WYCHOWANIE
więcej
o
o
PO LEKCJACH
 więcej
o
o
TRADYCJE
  więcej  
o
o
BUDYNEK
więcej

Krótko o szkole . . .


Każdy uczeń znajdzie u nas możliwość doskonalenia własnych zainteresowań i umiejętności. Szkolny plan nauczania poszerzyliśmy o naukę udzielania pierwszej pomocy, rozbudowane zagadnienia wychowania komunikacyjnego oraz kształtowanie umiejętności samoprezentacji i promowania własnych osiągnięć przez uczniów. Kładziemy nacisk na naukę języków obcych.


Szczycimy się certyfikatami:

  • Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie
  • za wzorcowo zorganizowany szkolny system preorientacji i doradztwa zawodowego.
  • Bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła
  • Aktywna szkoła

Pracę opieramy o edukację rówieśniczą i wolontariat. Chcemy, aby w czasie pobytu u nas młody człowiek stawał się coraz bardziej twórczy, samodzielny, tolerancyjny, wrażliwy i przedsiębiorczy.
Staramy się, aby nasi absolwenci potrafili rozwijać własne zainteresowania, uczyć się, współdziałać w grupie, korzystać z różnych źródeł oraz akceptować normy i zasady życia społecznego i promować zdrowy styl życia, a przede wszystkim - odpowiedzialnie podejmować decyzje.

Naszym głównym celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnej rzeczywistości, nauczenie go odpowiedzialności, szacunku dla pracy, szacunku do samego siebie i innych ludzi, rozwijanie ciekawości, wrażliwości i tolerancji. Pracują u nas pogodni i życzliwi pedagodzy, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, by jak najlepiej służyć młodzieży swoją wiedzą i doświadczeniem. 


Dbamy o rozwój emocjonalny uczniów:

  • uczniowie mogą korzystać z opieki dyplomowanych szkolnych specjalistów: pedagoga i logopedy oraz zajęć terapii pedagogicznej w szkole
  • włączamy naszych uczniów w edukację rówieśniczą, wolontariat i działania dla społeczności lokanej
  • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 

Prezentacja Oferty Szkoły w pigułce